Contacten

Duplicaatcontrole voor aanmaken nieuwe personen

Als kringmedewerker kan je vanaf nu zelf personen toevoegen in het SAP CRM-systeem voor drie van de zes bestaande alumni rollen: Alumni Corporate Contact, Alumni Friend en Alumni Staff. De duplicaatcontrole die dit mogelijk maakt, zorgt ook voor een snelle invoer van de contacten. Gegevens die gebruikt worden in de zoekfunctie en de link met […]

Hoe wijzig ik het post- of e-mailadres van een alumnus?

In onderstaande video leggen we je uit hoe je een adreswijziging kan doorvoeren in SAP-CRM. Opgelet: indien een alumnus ook een personeelslid is, kan je het adres niet zomaar aanpassen. In dat geval moet je een nieuw adres aanmaken en dit aanduiden als alumni-communicatieadres. Hoe je dit precies doet, komt aan bod in de video […]

Hoe zoek ik alumni op?

In onderstaande video leggen we je uit hoe je een alumnus kan opzoeken in SAP-CRM. Opgelet: je kan enkel alumni vinden die tot jouw kring behoren.